Kahirapan ay tugunan pagkakapantay pantay ay katam

kahirapan ay tugunan pagkakapantay pantay ay katam Ang technological dive, o digital divide, ay tumutukoy sa pagkakaroon ng hindi pantay na access sa teknolohiya ang technological divide ay maaring sa pagitan ng mga lahi, kasarian, o bansa dahil mahalaga ang teknolohiya sa pag-unlad, ang kawalan ng access dito ay balakid sap ag-unlad.

Bukod pa dito, ay ipinapahayag din na lahat ng tao ay malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan at ang lahat ay dapat magtamo ng mga karapatan at kalayaang ipinatutupad nito nang walang anumang uri ng pag-iiba kasama na ang pagkakaiba sa kasarian. Diskriminasyon at di-pagkakapantay-pantay sa karapatan ng babae, at may tungkulin ang estado na solusyunan ito may tungkulin ang state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng kababaihan ang mga state parties ay inaasahang: 1ipawalang-bisa ang lahat ng batas at mga nakagawiang nagdidiskrimina 2.

Sa likod ng bawat linya nito ay nakatago ang kwento ng hindi pantay at hindi patas na mga uri sa ating lipunan sabi nga sa kanta 'hindi pula't dilaw tunay na magkalaban, ang kulay at tatak ay 'di siyang dahilan, hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay isang pandaigdigang problema sa anyo ng ganap na kahirapan, umiiral ito sa lahat ng mga bansa mga 4 bilyon na tao - higit sa kalahati ng populasyon sa mundo - mabuhay sa mas mababa sa us $ 9 sa isang araw ngunit ang hindi pagkakapantay-pantay ay isang suliranin sa loob ng mga bansa. Ito ay sapagkat sa pagnanais ng tao na tugunan ang pang-araw- araw na mga pangangailangan ay higit ding naaabusa ang kalikasan isang malawakang epekto ng pang-aabusong ito sa kalikasan ang global warming. Ang responsibilidad na ito ay pantay-pantay na nakalaan sa mga lalaki o babae, bata man o matanda ♦ kinikilala ng konstitusyon ng 1987 ng pilipinas ang pangunahing pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan ginamit nila ang karapatan ng mga tao sa tahimik na pagtitipon at hingin sa pamahalaan na tugunan ang kanilang mga.

Ang pinakabagong datos sa kahirapan ay para sa 2006 kayat ang padron na ito ay naganap matagal pa bago ang kaguluhang pandaigdig at mga natural na kalamidad mula 2008 na lalo lamang magpapalaki sa mga numero lumalaking di-pagkakapantay-pantay nananatiling masahol ang mg di-pagkakapantay-pantay sa bansa. Nananatili ang kahirapan sa kanayunan, bukod sa iba pang dahilan, dahil sa mabagal na takbo ng repormang agraryo: ang department of agrarian reform (dar) ng administrasyong arroyo ay nakapagpamahagi lamang ng abereyds na 119,301 ektarya taun-taon (2001-2008) na mas maliit kaysa sa ilalim ni estrada (121,274 ha), ramos (296,395 ha) at aquino (169,063 ha. Hindi pagkapantay-pantay ng oportunidad ng bawat indibidwal ay sa isa sa mga dahilan ng kahirapan kung ating obserbahan ang bilang ng mga walang trabaho ay mas marami kaysa sa mga taong may trabaho kalamidad at kawalan ng pag-asa ay isa din sa mga dahilan ng kahirapan.

3 itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng iba’t ibang hakbang kondisyon at karampatang aksiyonat 4 gumawa ng pambansang ulat kada apat (4) na taon tungkol sa mga isinagawang hakbang para matupad ang mga tungkulin sa kasunduan. Ang pinakamabisang paraan ay tugunan sa positibo at komprehensibong pamamaraan ang mga ugat ng krimen: ang kawalang ng pagpapahalagang pagmoral, kawalang katarungan, kawalan ng pagkakapantay-pantay, kahirapan, kakulangan sa pagkain, edukasyon, trabaho at pabahay, ang pamamayagpag ng mga sandata, droga, pornography, kawalan ng paggalang sa seksualidad, at marami pang iba. Get youtube without the ads working no thanks 1 month free find out why close pagkakapantay-pantay imagic productions loading unsubscribe from imagic productions.

Kahirapan ay tugunan pagkakapantay pantay ay katam

Kung ang unang yugto ay tumutukoy sa mga paghihirap ng mga kababaihan, ang pinatutungkulan naman nito ay ang hindi pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki at ang katapusan ng diskrminasyon ang ikatlong yugto naman ay nagsimula mga unang taon ng 1990s bilang isang tugon sa mga hindi nagtagumpay nalayon ng ikalawang yugto ng kilusang kababaihan.

Hindi pagkakapantay-pantay ng oportunidad ng bawat indibidwal ay isa din sa mga dahilan ng kahirapan, kung ating oobserbahan ang bilang ng mga walang trabaho ay mas malaki kaysa sa mga taong may trabaho. This feature is not available right now please try again later.

Kahirapan ay tugunan pagkakapantay pantay ay katam
Rated 4/5 based on 29 review
Download

2018.